Specjaliści od wsparcia sprzedaży

3m projekt sp.j.

ul. Żurawia 71A
15-540 Białystok

Dział Obsługi Klienta:

Robert Sieńko
New Business Director
tel. 608 651 588
robert.sienko@3mprojekt.com.pl

Marta Greś
Account Manager
tel. 664 119 745
marta.gres@3mprojekt.com.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności  w firmie 3M PROJEKT

1.

Niniejszy dokument określa zasady postępowania z danymi osobowymi i innymi danymi w związku z prowadzeniem działalności przez firmę 3M PROJEKT Mariusz Mojsak, Mieczysław Legus Spółka Jawna, ul. Żurawia 71A/1.03-1.06, 15-540 Białystok.

2.

Definicje:

Administrator: 3M PROJEKT Mariusz Mojsak, Mieczysław Legus Spółka Jawna, ul. Żurawia 71A/1.03-1.06, 15-540 Białystok, kontakt: biuro@3mprojekt.com.pl

Strony – Administrator i Kontrahent.

Kontrahent – osoba fizyczna, która poprzez podanie swoich danych osobowych w Formularzu kontaktowym lub podczas zawierania umowy handlowej związanej z zakupem towaru (usług) lub która kontaktuje się z Administratorem w celu zawarcia umowy lub pozyskania informacji na temat oferowanych przez Administratora produktów, w tym poprzez korzystanie z Formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca podanie przez Kontrahenta danych osobowych Administratorowi, w celu kierowania pod adresem Kontrahenta za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych na temat produktów i usług firmy 3M PROJEKT Sp.J.

3.

Administrator jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych w firmie 3M PROJEKT Mariusz Mojsak, Mieczysław Legus Spółka Jawna, ul.Żurawia 71A/1.03-1.06, 15-540 Białystok.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: biuro@3mprojekt.com.pl

Kontrahent ma prawo do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ewentualnie do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu RODO, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki ciąży na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.

Do korzystania z Formularza kontaktowego konieczne jest podanie przez Kontrahenta swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z Formularza kontaktowego.

Administrator przetwarza dane osobowe gromadzone za pomocą Formularza kontaktowego w celu marketingowym.

Dane osobowe podane za pomocą Formularza, przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Kontrahenta zgody. Jej udzielenie jest dobrowolne lecz konieczne do korzystania z Formularza kontaktowego oraz otrzymywania informacji handlowych. Kontrahent uprawniony jest również do wycofania udzielonej zgody w każdym czasie.

5.

Administrator przetwarza dane osobowe Kontrahenta z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące Ochrony Danych Osobowych (RODO).

6.

Kontrahent może zawsze skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: biuro@3mprojekt.com.pl

 

25 lat na rynku
50 Klientów
setki projektów!

i każdy trzyma poziom!