Projekty realizowane

projekty-realizowane-top

Projekty aktualnie realizowane:

 

DOTACJE NA INNOWCJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

Usprawnienie procesu składania zapytań, zamówień i projektowania w firmie

3M PROJEKT”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Okres realizacji: od 01/07/2014 do 30/06/2015

W wyniku realizacji projektu wdrożony zostanie system B2B służący usprawnieniu wzajemnych realizacji biznesowych dotyczących współpracy z klientami firmy 3M PROJEKT w zakresie projektowania, zapytań oraz zamawiania produktów oraz usług.

Koszty związane z wdrażaniem systemu informatycznego B2B są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

ważne strony:

Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu

Serwis Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl

Strona internetowa Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl

Strona Internetowa Instytucji Pośredniczącej -Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego : www.pfrr.pl

Strona internetowa Instytucji Wdrażającej – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl

25 years of experience

50 Clients

Hundreds of projects (each of them top notch)!